Förstå den nya lagen om kommuners ansvar för säkerhet

Förstå den nya lagen om kommuners ansvar för säkerhet

I dagens samhälle är säkerhet en prioritet för både privatpersoner och offentliga institutioner. Den senaste lagstiftningen som påverkar detta område är lagen om kommuners ansvar för säkerhet (SFS 2023:196). Det är viktigt att förstå hur denna lag påverkar oss och vilka åtgärder som behöver vidtas för att upprätthålla säkerheten i våra samhällen.

Vad är lagen om kommuners ansvar för säkerhet?

Den nya lagen om kommuners ansvar för säkerhet syftar till att stärka kommunernas roll i att skydda medborgarna mot olika former av risker och hot. Det innebär att kommunerna nu har ett ökat ansvar för att förebygga och hantera säkerhetsrelaterade frågor, såsom skadegörelse, vandalisering och andra former av brottslighet.

Vad kan du som jobbar med dessa frågor göra?

För att förstärka samhällets trygghet och säkerhet, är det effektivt att kombinera offentliga säkerhetsåtgärder med lösnignar såsom säkerhetslarm och övervakningskameror.

Erfarenheterna från över 200 levererade Mosquito-larm visar att GO Alarms produkter gör skillnad. Särskilt skolor rapporterar minskad vandalisering efter installation av Mosquito-larmet, vilket bidrar till lägre sanerings- och reparationskostnader.

Kontakta oss för att veta mer om hur Mosquito kan bidra till en tryggare vardag!

Kontakta oss