Om Go Alarm

Go Alarm finns för att minimera vandalisering från ungdomar. Det kan vara på skolor, fastigheter, parkeringsgarage eller andra ställen där ungdomar brukar uppehålla sig och utföra skadegörelse med otrygghet som resultat. 

Go Alarm har lång erfarenhet inom säkerhetsbranschen och har sålt 100+ Go Alarm, även känt som Mosquito, till lika många nöjda kunder.

Larmet sänder ut ett obehagligt och irriterande ljud som normalt endast personer under cirka 25 år kan höra. Detta då det sänds på en frekvens som man oftast inte kan uppfatta efter denna ålder på grund av åldersrelaterad hörselnedsättning. Något som alla drabbas av.

Ljudet uppfattas som väldigt obehagligt och får ungdomar att lämna platsen innan de hunnit påbörja någon form av skadegörelse. Larmet är dock ofarligt. Både för människor och djur.

Ljudskrämman aktiveras

1. Larmet aktiveras

När någon obehörig är på området aktiveras ljudlarmet.