Frågor och svar om Go Alarm

Vanliga frågor

Ett larm som fungerar genom att ge ifrån sig ett ljud och på så sätt få personer att avlägsna sig från en viss plats. Eftersom vi alla drabbas av åldersrelaterad hörselnedsättning kan ljudet från larmet endast uppfattas av personer under 25 år då det sänds ut på en frekvens på 17 Khz. Larmet är ett obehagligt pipljud som få kan stå ut med under en längre tid, något som resulterar i att personerna lämnar platsen.

Larmet monteras på vald plats (optimalt är fyra meter upp på en vägg) och kan med hjälp av tidur vara inställt på vilka tider som larmet då larmet ska vara aktivt. Under dessa tider kan larmet utlösas av en rörelsevakt som detekterat rörelse. Då sänder larmet ut ett ljud som vanligt endast personer under 25 år kan höra. Ljudet upplevs mycket obehagligt, men inte farligt och får personerna att avlägsna sig från platsen väldigt snabbt.

Upp till 30 meter rakt fram med fri sikt. Produkten har flänsar som riktar ljudet 45 grader nedåt och därför bör man sätta produkten vinkelrätt mot väggen och gärna på fyra meters höjd. Produkten kan påverkas av vegetation.

Ja, det fungerar utmärkt. Vi har hundratals nöjda kunder som installerat larmet och blivit av med upplevda problem. Dessutom har det varit en kostnadseffektiv lösning. Läs om några utvalda kunders erfarenheter här.

Vi installerar inga produkter i nuläget. En vanlig elfirma eller säkerhetsfirma har möjlighet att hjälpa er med detta. Installationen är enkel och den medföljande installationsanvisningen förklarar steg för steg.

Här hittar du vårt produktblad, som innehåller installations- och monteringsanvisningar.

Produkten är testad och godkänd av bland annat UK National Guide Dogs for the Blind. Vi har inte fått några klagomål från ägare eller reaktioner på deras husdjur. Vi har kunder som testat larmet på sin hund utan att hunden reagerat.

Larmets ljud sänds ut på en frekvens som endast personer under 25 år kan höra. Men om du vill testa hur ljudet upplevs kan du göra det på startsidan en bit ner.

Nej. Larmet är testat av myndigheter i både UK, EU, USA och Kanada där man kommit fram till att det är säkert och att det inte kunna påvisa någon skada på hörseln.

Du behöver endast larmet, men allas behov ser olika ut. Vi rekommenderar både skyddsbur, tidur och rörelsevakt. Skyddsburen skyddar mot skadegörelse medan tiduret bestämmer vilka tider som larmet ska vara aktivt samt rörelsevakten som är den del som känner av rörelse och då aktiverar larmet.

Nej, det medföljer en transformator till vanligt vägguttag. Det finns också möjlighet att strömmata den från exempelvis ett inbrottslarm. Då används 24VDC.

Man rekommenderar max 15 minutersperioder då högtalaren är aktiverad, därefter behöver den vila cirka 10 minuter innan den aktiveras igen. Detta ställer man enkelt in på produkten.

Ja, larmet är väderbeständigt och kan monteras både inomhus och utomhus.

Go Alarm är även känt under namnet Mosquito. Den benämns dock ofta som ungdomsskrämma, knarkskrämma, tonårslarm, ljudskrämma, mosquito buzzer eller ungdomslarm när medier rapporterar om larmet.

Betalning

Kortbetalning och faktura med 30 dagars betalning samt offert vid beställning av 10+ larm.

I dagsläget säljer vi endast till registrerade företag.

Se vår produktsida för en tydlig överblick av våra produtker och priser.