Skadegörelsen försvinner med Mosquito - Och djuren mår bättre

Skadegörelsen försvinner med Mosquito - Och djuren mår bättre

Ljudskrämman Mosquito stoppar vandaliseringen och är effektiv för att få bort ungdomar som hänger på platser där de inte borde vara eller sabboterar. Mosquito, som även kallas ungdomsskrämma, knarkskrämma, tonårslarm, ungdomslarm, mosquitolarm eller mosquito buzzer när medier skriver om larmet, skickar ut ett högfrekvent och obehagligt ljud som får ungdomar att lämna platsen omgående. Men hur är det för vårt djurliv? 

Produkten är testad och godkänd av bland annat UK National Guide Dogs for the Blind. Vi har inte fått några klagomål från ägare eller reaktioner på deras husdjur. Vi har kunder som testat larmet på sin hund utan att hunden reagerat.

En positiv, men något oväntad, aspekt med att ha larmet installerat är att husdjur och vilda djur slipper trampa på glassplitter från ungdomar eller råka få i sig något som ungdomar lämnat efter sig när de hängt och förstört på platser.

Skadegörelsen försvinner och djuren kan vara trygga, det kallar vi win win.

Köp Mosquito här!

Kontakta oss