Fastighetsbolaget Skebo installerade ungdomsskrämma från Go Alarm

Fastighetsbolag har fått bort klottrare med Mosquito-larm

Boende: ”Det är sällan eller aldrig några ungdomar som uppehåller sig i trapphuset längre”

Problem

Skebo är Skellefteås största fastighetsbolag som äger och förvaltar över 4 300 lägenheter samt ett antal lokaler. I en centralt belägen fastighet upplevde de stora problem med att ett ungdomsgäng uppehöll sig i trapphuset, som hade anslutning till butiker, lägenheter och parkeringshus. 

Lösning

Skebo valde att installera Go Alarms ljudskrämma MosquitoEtt larm som sänder ut obehagligt ljud som bara personer under 25 år kan höra och får ungdomarna att lämna platsen.

"Nedskräpning, klotter och annan vandalisering har varit dom mest kostsamma posterna. Därför startade vi ett pilotprojekt för att utvärdera om ert larm kunde vara en ekonomiskt bra lösning på vårt problem. Alternativet hade varit betydligt mer kostsamma ombyggnationer för att kunna stävja problemet", säger Magnus Stenberg, förvaltare på Skebo.

Vad har resultatet blivit av att installera Go Alarms så kallade Mosquito?

"Nyligen gjorde jag en avstämning med alla berörda, som samtliga upplever en positiv skillnad i trapphuset. Boende menar att ”Det sällan eller aldrig är några ungdomar som uppehåller sig i trapphuset längre”.  Städpersonalen  ”upplever att det är en stor förbättring, inte alls lika smutsigt som tidigare och inget tillkommande klotter”. Parkeringsvakterna, ”upplever också dom nämnda förbättringarna”, säger Magnus Stenberg.

Skapa trygghet och undvik vandalisering från ungdomar. Köp Go Alarm Mosquito-larm här.

Kontakta oss