Skolor

Skolor

Go Alarm's Mosquito-larm är en effektiv lösning för skolor att öka säkerheten, minska vandalism och sänka saneringskostnader för en tryggare miljö.

I hjärtat av varje skolgård står en önskan om en trygg och säker miljö för våra barn.

För rektorer, lärare och föräldrar är utmaningarna med oönskad besökare en ständig källa till oro.

Det handlar inte bara om de materiella kostnaderna för att åtgärda skadegörelse utan det skapar en djupgående otrygghet.

Rektorer står inför den tunga bördan av att skydda sin skola mot dessa hot, ofta med begränsade resurser.

Lärare möter dagligen utmaningen att skapa en trygg lärmiljö, samtidigt som de är medvetna om riskerna utanför klassrumsdörren.

Och barnen själva, de som ska leka, lära och växa, möts av en verklighet av otrygghet och vandalisering.

Att öka säkerheten i skolmiljön är en komplex uppgift som kräver både innovativa lösningar och ett gemensamt engagemang. 

Därför rekommenderar vi Mosquito, ett effektivt sätt att avskräcka unga oönskade besökare med en högfrekvent ton, mest hörbar för personer under 25.

Kunskapsskolan i Västerås är en av många skolor som installerat Mosquito. Detta efter dem haft besök av ungdomar på kvällar och helger som tillhåll för fester.

"Mindre förstörelse och nedskräpning. Känslan är att personer undvikit att hänga på skolgården på kvällar och nätter" säger Christoffer Stålbrand, vaktmästare på Kunskapskolan.

Flertal skolor har rapporterar minskad vandalism och lägre saneringskostnader efter installation av Mosquito.

Genom att välja Go Alarm, väljer du en partner som förstår de unika utmaningarna din skola står inför och som är engagerad i att skapa en tryggare miljö för alla. 

Kontakta oss för mer information!

Kontakta oss