Fastigheter

Fastigheter

För fastighetsägare som prioriterar sina hyresgästers säkerhet, erbjuder Go Alarm en lösning som aktivt reducerar vandalism. Bidra till en tryggare boendemiljö och skyddar samtidigt fastighetens värde.
Läsning Fastigheter 1 minut Nästa Skolor

I varje fastighetsägares vision ligger ett löfte om en trygg miljö för sina hyresgäster.

De strävar efter att skapa en miljö där man kan känna sig säkra och fria från oro för vad som kan hända i trapphuset efter mörkrets inbrott.


Utmaningarna med klotter och vandalism är inte bara en fråga om estetik eller ekonomi; de skapar en grundläggande otrygghet som påverkar alla som bor och verkar i fastigheten. 

Skebo, det största fastighetsbolaget i Skellefteå, är en av många som ställts inför utmaningar när ungdomsgäng gjorde trapphus till sina samlingspunkter.

I deras fall hade detta resulterade i nedskräpning och omfattande vandalism.

Lösningen fann de i Go Alarm's Mosquito, vårt ljudlarm som motverkar oönskad närvaro genom att sända ut ett ljud hörbart för yngre öron.
 

Nedskräpning och klotter minskade märkbart, vilket bekräftar Mosquito-larmets effektivitet som en del av en helhetslösning för säkerhetsutmaningar.

Det handlar inte bara om att stoppa vandalism eller oönskad besökare; det är en investering i hyresgästernas välbefinnande och i att upprätthålla fastighetens värde.

Kontakta oss för mer information!

Kontakta oss